Contributie

Contributie


U kunt alleen lid worden van de SC Muiden indien u een machtiging afgeeft ten behoeve van de inning van de contributie. Zonder afgegeven machtiging wordt uw aanmelding niet in behandeling genomen. De contributie wordt in termijnen of jaarlijks automatisch geïnd.

Contributie seizoen 2020/2021 :

Afdeling Voetbal      
Spelend lid   Geboorte datum Contributie (Euro)
   -  Jeugdlid  JO4 (Mini) 2017   97,00
   JO5 (Mini) 2016   97,00
   JO6 (Mini) 2015   97,00
   JO7 (Mini) 2014   97,00
   JO8  2013 153,00
   JO9 2012 153,00
   JO10 2011 173,00
   JO11 2010 173,00
   JO12 2009 194,00
   JO13 2008 194,00
   JO14 2007 194,00
   JO15 2006 194,00
   JO16 2005 214,00
   JO17 2004 214,00
   JO18 2003 235,00
   JO19 2002 235,00
       
  -   Seniorlid 18 jaar en ouder   265,00
       
Niet spelend lid     Contributie(Euro)
   Trimvoetbal     97,00
    Wandelvoetbal     97,00
    7x7     48,50
       
       
Afdeling Futsal      
      Contributie(Euro)
Seniorlid
    170,00
       
Afdeling Tafeltennis      
      Contributie(Euro)
Seniorlid       97,00
       

 

Bij aanmelding na 31 december is slechts de helft van de contributie verschuldigd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Opzegging van het lidmaatschap dient minstens 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden via het opzegformulier ( klik hier )

Bij niet tijdig of tussentijdse opzegging is de contributie voor het komende, respectievelijk
lopende verenigingsjaar verschuldigd.

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!