Contributie - SC Muiden

Contributie

Contributie


U kunt alleen lid worden van de SC Muiden indien u een machtiging afgeeft ten behoeve van de inning van de contributie. Zonder afgegeven machtiging wordt uw aanmelding niet in behandeling genomen. De contributie wordt in termijnen of jaarlijks automatisch geïnd.

Contributie seizoen 2022/2023 :

Afdeling Voetbal      
Spelend lid   Geboorte datum Contributie (Euro)
   -  Jeugdlid  JO4 (Mini)* 2019   90,00
   JO5 (Mini)* 2018   90,00
   JO6 (Mini) 2017   90,00
   JO7 (Mini) 2016   90,00
   JO8  2015 153,00
   JO9 2014 153,00
   JO10 2013 173,00
   JO11 2012 173,00
   JO12 2011 194,00
   JO13 2010 194,00
   JO14 2009 194,00
   JO15 2008 194,00
   JO16 2007 214,00
   JO17 2006 214,00
   JO18 2005 235,00
   JO19 2004 235,00
       
  -   Seniorlid 18 jaar en ouder   265,00
       
Niet spelend lid (Alleen senioren)     Contributie(Euro)
   Trimvoetbal     97,00
    Wandelvoetbal     97,00
    7x7     50,00
       
       
Combi-lidmaatschap
* SC Muiden biedt leden van 4 of 5 jaar de mogelijkheid om zowel hockey als voetbal te proberen, en/of te switchen na een paar weken of maanden.
 
       
Afdeling Hockey      
       
 Informatie over de contributie van de afdeling hockey kunt u vinden op de website van de afdeling hockey "klik hier".
       
Afdeling Futsal      
      Contributie(Euro)
Seniorlid
    170,00
       
Afdeling Tafeltennis      
      Contributie(Euro)
Seniorlid       97,00
       

 

Bij aanmelding na 31 december is slechts de helft van de contributie verschuldigd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Opzegging van het lidmaatschap dient minstens 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden via het opzegformulier ( klik hier )

Bij niet tijdig of tussentijdse opzegging is de contributie voor het komende, respectievelijk
lopende verenigingsjaar verschuldigd.

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!