Cookie beleid SC Muiden

De website van SC Muiden is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring
Privacy Verklaring

 

 

1        Inleiding

De privacy verklaring van SC Muiden is een integraal onderdeel van de regelgeving binnen SC Muiden zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze zijn afgestemd op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 van kracht is geworden in de EU. In deze brochure wordt omschreven hoe er met de persoonlijke gegevens van betrokken personen bij onze vereniging om wordt gegaan en staat alles wat met gegevensverwerking te maken heeft binnen onze vereniging.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons als vereniging. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor je uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected].

2        Algemene informatie

2.1        Identiteit

 • Sport Combinatie Muiden ook wel afgekort als SC Muiden
 • Gevestigd te Muiden
 • Inschrijving Kamer van Koophandel nummer 40516841
 • Contactgegevens:
  -[email protected]
  -Sportpark Bredius, Maxisweg 20, Muiden
  -Telefoon clubgebouw 0294-26043


2.2        Doeleinden en rechtsgronden

 • Doelstelling , zoals vast gelegd in de statuten van SC Muiden, is het doen beoefenen en het bevorderen van sport in  de meest uitgebreide zin, m.u.v. de beroepsport. Dit houdt  b.v.  in om leden te (kunnen) laten voetballen tijdens trainingen en wedstrijden in competitieverband, beker en toernooien , maar ook het beoefenen van andere sporten zoals tafeltennis , handbal  etc. waar belangstellng  voor is vanuit de gemeenschap.
 • Voor het lidmaatschap en ook donateurschap  van de vereniging zijn persoonsgegevens noodzakelijk die verwerkt worden in Sportlink en het CMS van de website
 • Het niet verstrekken van deze persoonsgegevens heeft tot gevolg dat deze persoon niet lid of donateur kan worden van de vereniging SC Muiden
 • Leden van SC Muiden zijn verplicht om contributie te betalen om deel te mogen nemen aan trainingen en wedstrijden
 • Voor het informeren van leden kan SC Muiden mailingen verzenden naar de doorgegeven post- en/of e-mailadressen
 • Voor bijvoorbeeld evenementen kan SC Muiden een (digitaal online) formulier gebruiken om de benodigde gegevens te verkrijgen
 • Minderjarigen die zich willen registreren dienen hiertoe expliciet toestemming te hebben van hun ouder(s) of voogd(en).3        Beveiliging

SC Muiden treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

4        Persoonsgegevens

De volgende gegevens worden gevraagd aan elk lid of vrijwilliger en SC Muiden verwerkt deze gegevens in Sportlink (ledenbeheersysteem van de KNVB), ClubCollect  (Contributie inning systeem ) en het CMS van de website. Deze gegevens (uitgezonderd voor- en achternaam) zijn niet voor bezoekers van de website zichtbaar en worden niet aan derden verstrekt. Het doel van deze gegevens is om te onderzoeken of je lid kan worden en voor het uitvoeren van de lidmaatschapovereenkomst.

 • Achternaam
 • Roepnaam
 • Voorletters
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Nationaliteit
 • Legitimatietype (verplicht vanaf 16 jaar)
 • Legitimatienummer
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Toevoeging (huisnummer)
 • Plaats
 • Postcode
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 •  E-mail adres
 • Telefoonnummer ouder 1
 • E-mail adres ouder 1
 • Telefoonnummer ouder 2
 • E-mail adres ouder 2
 • Rekeningnummer (voor de automatische betaling contributie)
 • Rekeningnummer tenaamstelling

 

Deze gegevens worden bewaard gedurende het lidmaatschap en dus de looptijd van de overeenkomst. Indien je geen lid wordt of kan worden zullen deze gegevens zo snel mogelijk, doch uiterlijk na zes maanden weer worden verwijderd. Na het opzeggen van het lidmaatschap zullen de naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailgegevens en geboortedatum slechts worden bewaard voor historische doeleinden, zoals reünies en jubilea.

5        Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren en deze schriftelijk in te dienen. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. Het moge duidelijk zijn dat dit niet kan terwijl je nog steeds lid bent van de vereniging.

 

6        Afbeeldingen

Voor de website, clubblad en Sportlink zullen jaarlijks verschillende afbeeldingen van de leden en vrijwilligers worden gemaakt. Deze zijn te onderscheiden in:

 • Pasfoto in Sportlink
 • Pasfoto op de teampagina op de website van de vereniging
 • Teamfoto op de website van de vereniging
 • Pasfoto bij functies van vrijwilligers op de website van de website van de vereniging
 • Foto’s van SC Muiden wedstrijden op de website van de vereniging , clubblad van de vereniging en sociale media (facebook) in beheer van de vereniging.
 • Foto’s van SC Muiden evenementen op de website van de vereniging , clubblad van de vereniging en sociale media(facebook) in beheer van de vereniging.
 • Foto’s van evenementen van derden op de website van de vereniging , clubblad van de vereniging en sociale media (facebook) in beheer van de vereniging.
 • Foto’s voor aankleding website.

Voor al deze foto’s geven de leden, donateurs en de vrijwilligers toestemming bij het aangaan van het lidmaatschap van of een vrijwilligerstaak bij SC Muiden. Indien een lid of vrijwilliger niet zijn eigen pasfoto’s op de website geplaatst wil hebben dan kan hij/ zij dat schriftelijk aangeven bij de Functionaris Gegevensbescherming binnen de vereniging. Voor algemene foto’s geldt dat er op ons sportcomplex foto’s kunnen worden gemaakt die op de website en social media, die in beheer zijn van de vereniging, kunnen worden geplaatst of voor communicatiemiddelen kunnen worden gebruikt zoals flyers en posters.


Voor foto's gemaakt door ouders / toeschouwers die op internet of social media, anders dan beheerd door SC Muiden, worden geplaatst,  kan de vereniging niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

7       Digitale berichten SC Muiden

De vereniging SC Muiden kan de naam en het verstrekte e-mailadres gebruiken om aan haar leden en vrijwilligers digitale berichten te versturen. Dit zijn mailings, zoals een nieuwsbrief, informatie over een SC Muiden-evenement of – toernooi, of het informeren of consulteren van de leden over een bepaalde kwestie. Deze berichten kunnen worden verzonden zolang de persoon in kwestie lid is van de vereniging. Bij jeugdleden onder de 18 jaar worden deze (mede) verzonden naar de ouders c.q. verzorgers.

8       Digitale berichten derden

De vereniging SC Muiden kan ook digitale berichten versturen van derden indien dit over aangelegenheden gaat die met de vereniging te maken hebben. Te denken valt aan een voetbalkamp op de velden van de club, berichten van andere (voetbal)verenigingen of de gemeente die belangrijk zijn, berichten van sponsoren over een actie die voordeel oplevert voor onze leden.

9       Data

Via de club- en persoonlijke e-mailadressen van de vrijwilligers van SC Muiden worden geen privacygevoelige informatie verzonden, mits deze is beveiligd of versleuteld. Voor het opslaan en gebruiken van de verschillende data van de club wordt een server gebruikt die gestationeerd is binnen de EU en derhalve onder het Europese recht valt. Voor het uitwisselen van privacygevoelige informatie wordt ook deze server gebruikt door de vrijwilligers van SC Muiden die daartoe het recht hebben.

10    (Sociale) media

SC Muiden gebruikt verschillende media en sociale media om informatie te verstrekken en nieuws te melden over de club aan leden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren en belangstellenden. Hierin kunnen ook leden en/of vrijwilligers worden genoemd. De (sociale) media die gebruikt worden zijn:

 • Website (www.scmuiden.nl)
 • Clubblad
 • Facebook (www.facebook.com/SportCombinatieMuiden)
 • ClubApp van SC Muiden

 

Het is anderen dan SC Muiden, ook leiders en andere vrijwilligers, niet toegestaan om foto’s en dergelijke met SC Muiden-logo of uiting te plaatsen op privé accounts van sociale media.

11    Website SC Muiden

Voor de website geldt dat wij onze digitale dienstverlening constant willen verbeteren en daarom werken met zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website en welke pagina’s door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Je kunt je toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden inde helpfunctie van je browser.

11.1  Links

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de vereniging. Andere websites moeten hun eigen privacybeleid hanteren. De vereniging raad je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

12    Voorwaarden

12.1  Duur opslag

De persoonsgegevens worden opgeslagen zo lang de persoon lid of donateur blijft van SC Muiden. De historie van deze gegevens blijft aanwezig in Sportlink, het programma van de KNVB en in het CMS van en op de website van SC Muiden, zolang de betreffende persoon daar geen bezwaar tegen maakt. Onder historie verstaan we de naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

12.2  Rechten

De betrokkene heeft het recht op inzage, rectificatie en het wissen van zijn of haar persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe moeten schriftelijk worden ingediend via [email protected]

12.3  Klacht

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

12.4  Functionaris

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is de persoon die de zaken omtrent de privacy van gegevens behandeld, beheert en uitvoert voor SC Muiden. Deze functionaris kan worden bereikt door een email te sturen naar [email protected]

12.5  Ontvangers

De geregistreerde persoonsgegevens worden opgenomen in Sportlink, het administratieprogramma van de KNVB en het CMS van de SC Muiden-website welke wordt gehost door Voetbalassist en beheerd door SC Muiden. De servers van deze partijen staan in Nederland of een land van de Europese Unie waar de AVG ook van toepassing is.

12.6  Toestemming

Voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens zal toestemming worden gevraagd. Dit geldt voor de gegevens op het Aanmeldingsformulier, maar ook voor de verschillende andere formulieren die (ook) op de website worden gebruikt. Hierbij zal verwezen worden naar deze privacyverklaring van de club. De betrokkene kan de verleende toestemming ook weer intrekken.

12.7  Bron

Indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn ontvangen dan zal de (openbare) bron worden aangegeven van waar deze gegevens zijn ontvangen of verkregen. Indien van toepassing dan zal SC Muiden binnen een maand de betrokkene hiervan op de hoogte stellen.

 

12.8  Informeren

Elk (nieuw) lid , donateur en vrijwilliger kunnen deze Privacyverklaring op de SC Muiden-website vinden, zodat zij op de hoogte zijn van de manier waarop SC Muiden hun gegevens verwerkt. Online is deze dus voor iedereen beschikbaar.

13    Wijzigingen

De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website(s) zal steeds de meest recente versie (zie datum in de voettekst) van onze privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raad je dan ook aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen om je per e-mail en via de website(s) te informeren.

14    Contactgegevens

Indien je nog vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of de vereniging wil verzoeken tot inzage, correctie en/ of verwijdering van je persoonsgegevens dan kun je schriftelijk contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:

E-mail: [email protected]
voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!