Corona protocol - uitgangspunten

Corona protocol - uitgangspunten

Corona Protocol


Op deze pagina wordt het coronaprotocol van SC Muiden als omni vereniging, waar diverse sporten worden beoefend, beschreven. Het is opgesteld om het opstarten van de sportactiviteiten in goede en vooral veilige banen te leiden. Rekening houdend met de richtlijnen vanuit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek noodverordening COVID-19 - 29 april 2020 t/m 19 november 2020), Centrale overheid 19 november 2020 en de KNVB/KNHB. Het protocol is goedgekeurd door het hoofdbestuur van SC Muiden en door de gemeente Gooise Meren. Daarmee heeft SC Muiden toestemming om volgens dit protocol uitvoering te geven aan het hervatten van de buitensport.
In de loop van de tijd zijn er aanpassingen geweest die na goedkeuring zijn verwerkt in het protocol.


Uitgangspunten bij het opstellen van dit protocol zijn:

 • Spelers, trainers en vrijwilligers komen en gaan naar/van het SC Muiden complex volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn in dit protocol opgenomen en up-to-date gehouden en dus beschikbaar voor iedereen. .

 • Tijdens alle trainingen functioneert de trainer als coronatoezichthouder op het complex Hij/zij ziet toe op het naleven van de richtlijnen van dit protocol v.w.b. de 1,5 meter regel. Aanwijzingen die de toezichthouder geeft dient altijd te worden opgevolgd. Niet opvolgen van aanwijzingen wordt gemeld bij het hoofdbestuur en kan tot maatregelen leiden.

 • Trainers zullen 10 minuten voor aanvang van de training op het veld aanwezig zijn en zorgen dat het materiaal conform de daarvoor opgestelde richtlijnen aanwezig is. Na de training ruimen zij het materiaal zelf op en verlaten het terrein weer conform de daarvoor opgestelde richtlijn.

 • Trainers worden voorzien van een hesjes zodat ze als zodanig herkenbaar zijn.

 • Tijdens de trainingen wordt voorkomen dat er veel materiaal uitgewisseld moet worden. Er is voor elke speler een bal aanwezig. Spelers zorgen zelf voor een bidon. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van ander materiaal.

 • Spelers komen op het allerlaatste moment naar de training conform de daarvoor opgestelde richtlijnen en gaan rechtstreeks naar het veld waarop ze training hebben. Een lijst met de veldindeling zal voorafgaand aan de eerste training worden rondgestuurd naar spelers, trainers en ouders.

   • Vanuit de gemeente Gooise Meren zullen de BOA’s ook af en toe toezicht komen houden op het SC Muiden complex. In geval er overtredingen worden geconstateerd zullen zij in eerste instantie met ons naar een passende oplossing zoeken. Indien nodig zullen zij ook corrigerend en verbaliserend optreden.

   • Binnen SC Muiden is een corona coördinator aangesteld: Hein van Kooij (ad interim) invullen. Deze fungeert als aanspreekpunt voor officiële instanties. De corona coördinator is tevens de vraagbaak voor spelers, ouders, trainers en vrijwilligers inzake de corona problematiek.

   • Contactgegevens: corona@scmuiden.nl (bij voorkeur) en 06-52107765 (bij enige urgentie).
     
   • Het kabinet heeft bekend gemaakt per 26 juni de volgende stappen in het heropeningsplan te zetten. Voor de sport betekent dit onder andere dat wedstrijden vanaf 26 juni voor iedereen zijn toegestaan en dat publiek bij amateurwedstrijden en -trainingen weer welkom is, met inachtneming van de anderhalve meter afstand en met vaste zitplaatsen.
   • Sportlocaties mogen per 26 juni weer honderd procent van hun capaciteit op anderhalve meter afstand gebruiken en niemand hoeft tijdens het sporten onderling afstand te houden als dit de sportbeoefening in de weg staat.

 

 • Het blijft daarbij belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden.

 • De hygiënevoorschriften van het RIVM moeten worden nageleefd. 

 • Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!